990 Αυτοκόλλητες Χαρτοταινίες Οικοδομικές 60oC Smirdex